Πώληση ακινήτων - Σπιτιών - Ανάθεση ακινήτου

Θέλω να πουλήσω το σπίτι μου άμεσα – Ανάθεση ακινήτου

Πώληση σπιτιού – Ανάθεση ακινήτου σε Μεσίτη | Μεσιτικό Μαρούσι

Τι πρέπει να κάνω;

Να προσπαθήσω μόνος μου την πώληση;  Να αναθέσω την πώληση σε μεσίτη;

Ποια έγγραφα πρέπει να έχω στα χέρια μου;

Τέσσερα βασικά ερωτήματα. Οι απαντήσεις και οι συνακόλουθες επιλογές που θα κάνουμε είναι αυτές που θα εξασφαλίσουν αποκλειστικά την επιτυχία του στόχου μας. Να πουληθεί το σπίτι σε καλή τιμή και να πουληθεί γρήγορα.

Να προσπαθήσω μόνος μου την πώληση;

Η πώληση ακινήτου, οικοπέδου, κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου, είναι μια δύσκολη υπόθεση στις μέρες μας και απαιτεί υψηλή και εξειδικευμένη γνώση της αγοράς.

Απαιτεί επίσης γνώση του αντικειμένου γνώση της οικοδομής και των δομικών της στοιχείων. Απαιτεί επιπλέον νομικές γνώσεις και δυνατότητα διαχείρισης της πώλησης. Απαιτεί κατά κύριο και καθοριστικό ρόλο εμπειρία στην πώληση.

Απαιτεί τέλος χρόνο. Χρόνο για να παρακολουθούμε τις αγγελίες που βάζουμε μόνοι μας στα αντίστοιχα μέσα (και χρήμα), ετοιμότητα να απαντούμε άμεσα στις κλήσεις των υποψήφιων αγοραστών και χρόνο για συναντήσεις και υποδείξεις, δεκαέξι ώρες (16) το 24ωρο.

Εάν θεωρούμε ότι έχουμε όλα τα παραπάνω τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε μόνοι την πώληση και να αξιολογήσουμε την πρώτη εβδομάδα τα αποτελέσματα.

Να κάνω ανάθεση ακινήτου σε μεσίτη;

Η αγορά ακινήτων, ειδικά σήμερα, είναι μια εξαιρετικά εξειδικευμένη υπόθεση. Απαιτεί γνώση, εμπειρία, δημόσιες σχέσεις, δυνατότητα επικοινωνίας, άριστη ικανότητα διαχείρισης της προβολής του ακινήτου. Απαιτεί επίσης επένδυση, οργάνωση, διαφήμιση. Απαιτεί δηλ. στοιχεία που μόνον μια οργανωμένη επιχείρηση μπορεί να διαθέτει.

Τα σύγχρονα μεσιτικά γραφεία δεν είναι υπόθεση ενός ή δύο ή τριών κ.ο.κ «καπάτσων» πωλητών, ή «δαιμόνιων» ή, ή … Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Σήμερα τα σύγχρονα μεσιτικά γραφεία έχουν εσωτερικούς συνεργάτες μηχανικούς, νομικούς, τεχνικούς, προγραμματιστές και ειδικούς στην προβολή και την πώληση μέσω διαδικτύου αλλά και ειδικούς διαφημιστές γιατί ή πώληση ακινήτου και η ανάθεση ακινήτου σήμερα είναι μια δύσκολη υπόθεση μεσούσης της κρίσης, υπάρχει μεγάλη προσφορά και μικρή ζήτηση.

Κάθε ιδιοκτήτης συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω θα λάβει την απόφασή του, όμως ανεξάρτητα από όλα αυτά, η πώληση ενός ακινήτου μπορεί να εξασφαλιστεί ή να αποτύχει αιτία της έλλειψης των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών που είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε εξασφαλίσει προκαταβολικά.

Ποια έγγραφα πρέπει να έχω στα χέρια μου;

Πρωτίστως οφείλουμε να γνωρίζουμε εάν έχουν συμβεί πολεοδομικές αλλαγές που ενδεχομένως συνιστούν παραβάσεις. Αυτές οφείλουμε να τις τακτοποιήσουμε προκαταβολικά, αφού χωρίς έλεγχο και βεβαίωση μηχανικού συμβόλαιο δεν μπορεί να γίνει με αποτέλεσμα ή να καθυστερήσει η πώληση ή να ακυρωθεί από τον υποψήφιο αγοραστή.

Το μεσιτικό μας γραφείο INREALESTATE αναλαμβάνει με συνεργαζόμενους μηχανικούς να ελέγξει προκαταβολικά, να υποδείξει και να προχωρήσει στην τακτοποίηση επίδικων αυθαιρεσιών με μικρό κόστος, συντομεύοντας έτσι και διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πώληση του ακινήτου.

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

1) Φωτοτυπίες ταυτοτήτων και φωτοτυπίες δημοσίου εγγράφου (π.χ φορολογικής δήλωσης) όπου αναφέρεται ο ΑΦΜ των συμβαλλομένων.

2) Τίτλοι (προγενέστερα συμβόλαια) κτήσεως του ακινήτου.

3) Νομιμοποίηση εκπροσώπου εκάστου μέρους ή πληρεξουσίου υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο αναφέρεται η πληρεξουσιότητα για την συγκεκριμένη πράξη (συγκεκριμένη αγοραπωλησία).

4) Έκδοση βεβαίωσης μη ύπαρξης αυθαιρεσιών N.4014/11 και μαζί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ), που συντάσσονται από μηχανικό μετά από αυτοψία στο προς πώληση ακίνητο.

Το γραφείο μας (inrealestate.gr) αναλαμβάνει την έκδοση αυτών των πιστοποιητικών εξασφαλίζοντας ιδιαίτερα χαμηλές τιμές με τους μηχανικούς που συνεργάζεται. (Δείτε εδώ) – (και εδώ)

5) Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο ή το υποθηκοφυλακείο της περιοχής που έχει καταγραφεί το ακίνητο.

6) Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Ν.4174/2013, στο οποίο αναφέρεται ότι ο πωλητής έχει δηλώσει στο Ε9 των πέντε τελευταίων χρόνων πριν την ημερομηνία μεταβίβασης.

Προσοχή: Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρεται επακριβώς το ακίνητο και τα τυχόν παρακολουθήματά του (αποθήκες – γκαράζ) αντίστοιχα και ακριβώς με όσα αναφέρονται στους τίτλους κτήσης (συμβόλαια). Σε διαφορετική περίπτωση ο πωλητής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις διορθωτικές πράξεις που απαιτούνται προκειμένου να προχωρήσει η σύνταξη του συμβολαίου. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το σύστημα Taxis.

7) Βεβαίωση μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από τον Δήμο στα όρια του οποίου υπάγεται το συγκεκριμένο προς μεταβίβαση ακίνητο.

8) Φορολογική ενημερότητα ή αποδεικτικό έγγραφο ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο που εκδίδεται στη εφορία και πάνω στην οποία πάνω αναγράφεται το προς πώληση\μεταβίβαση/δωρεά ακίνητο. Εαν είναι με διάρκεια ενός μηνός, πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά και το ακίνητο που μεταβιβάζεται με το Α.ΤΑ.Κ. του.

9) Ασφαλιστική ενημερότητα του πωλητή εάν απασχολεί προσωπικό (ΙΚΑ).

10) Ασφαλιστική ενημερότητα του πωλητή εάν αυτός είναι ελεύθερος επαγγελματίας / αυτοαπασχολούμενος

11) Βεβαίωση μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από τον αρμόδιο Δήμο.

12) Στην περίπτωση κτήσης του ακινήτου μέσω κληρονομιάς από τον υποψήφιο πωλητή, αυτός οφείλει να προσκομίσει στο συμβολαιογραφείο και πιστοποιητικό μη οφειλής φόρου κληρονομιάς ή δωρεάς που εκδίδεται αποκλειστικά στην εφορία όπου έχει δηλωθεί το ακίνητο.

Προσοχή: Το έγγραφο αυτό ετοιμάζεται από τον Συμβολαιογράφο και μας παραδίδεται για διεκπεραίωση στην οικεία οικονομική εφορία.

13) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου.

Το μεσιτικό μας γραφείο (inrealestate.gr) συνεργάζεται με μηχανικούς, δικηγορικά, λογιστικά και συμβολαιογραφικά γραφεία. Αναλαμβάνουμε κατόπιν συμφωνίας με μια απλή εξουσιοδότηση την έκδοση όλων των απαιτούμενων πιστοποιητικών. Ζητείστε μας πληροφορίες.