Έκδοση βεβαίωσης μη ύπαρξης αυθαιρεσιών N.4014/11

Έκδοση βεβαίωσης μη ύπαρξης αυθαιρεσιών N.4014/11

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 23, ν 4014/2011, η Βεβαίωση Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών είναι απαραίτητο στοιχείο για κάθε αγοραπωλησία ακινήτου σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή:

αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά εν ζωή του ακινήτου σας.Απαραίτητα στοιχεία για την ανάθεση του ελέγχου προς έκδοση του πιστοποιητικού είναι τοΈντυπο άδειας, το τοπογραφικό, τομή και σχέδιο κάτοψης του ορόφου του ακινήτου.

Τα σχέδια πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα της πολεοδομίας.

Ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία, συγκρίνει την πραγματική κατάσταση με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας,

ελέγχει και τα ενδεχόμενα δικαιολογητικά τακτοποίησης αυθαιρεσιών και εκδίδει εντός 24ώρου την βεβαίωση μηχανικού.

Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού είναι δύο (2) μηνών

από την ημερομηνία της αυτοψίας η οποία υποχρεωτικά αναγράφεται στο έντυπο της βεβαίωσης.

Συνιστούμε στους ιδιοκτήτες που έχουν ακίνητα προς πώληση και έχουν ενδεχόμενα ζητήματα αυθαιρεσιών να ενημερώνουν το γραφείο μας

όταν αναθέτουν το ακίνητό τους προς πώληση προκειμένου να διευκολύνουμε με τους συνεργαζόμενους μηχανικούς μας την τακτοποίηση των αυθαιρεσιών προκαταβολικά.

Η έκδοση της βεβαίωσης όταν δεν συντρέχουν λόγοι αυθαιρεσιών κοστίζει 100€.